Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
31 C
Hanoi
Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
HomeDân SựTư vấn luật về tái bảo hiểm là gì?

Tư vấn luật về tái bảo hiểm là gì?

Tư vấn luật về tái bảo hiểm là gì?

Tái bảo hiểm là gì là một loại nghiệp vụ mà nhà bảo hiểm sử dụng để chuyển một phần trách nhiệm đã chấp nhận với người được bảo hiểm cho nhà bảo hiểm khác, trên cơ sở nhượng lại cho nhà bảo hiểm đó một phần chi phí bảo hiểm thông qua hợp đồng tái bảo hiểm.

Vậy, các vấn đề pháp lý liên quan về tái bảo hiểm là gì? Câu trả lời sẽ có thông qua bài viết dưới đây của Tư vấn luật

1. Tái bảo hiểm là gì?

Tái bảo hiểm là gì là một loại nghiệp vụ mà nhà bảo hiểm sử dụng để chuyển một phần trách nhiệm đã chấp nhận với người được bảo hiểm cho nhà bảo hiểm khác, trên cơ sở nhượng lại cho nhà bảo hiểm đó một phần chi phí bảo hiểm thông qua hợp đồng tái bảo hiểm.

Kinh doanh tái bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.

Thực tế tái bảo hiểm được hình thành trên cơ sở bảo hiểm gốc nên nó luôn gắn liền với nghiệp vụ bảo hiểm gốc.

2. Đặc điểm của tái bảo hiểm là gì

Tái bảo hiểm là gì và có những đặc điểm cụ thể như sau:

+ Có thể giảm một cách tuyệt đối sự chênh lệch của kết quả kinh doanh trong lúc tỷ lệ phí và chi bồi thường vẫn giữ nguyên.

+ Có thể loại trừ được những tổn thất lớn.

+ Cũng có thể loại trừ được những tổn thất lớn và đồng thời cân bằng được chênh lệch do có nhiều tổn thất xảy ra.

Như vậy, đặc điểm của tái bảo hiểm là gì đã được nêu rõ như trên.

3. Các hình thức tái báo hiểm là gì?

    • Tái bảo hiểm tạm thời

Tái bảo hiểm tạm thời hay còn gọi là tái bảo hiểm tuỳ ý lựa chọn, là hình thức tái bảo hiểm mà công ty bảo hiểm gốc chuyển nhượng cho công ty tái bảo hiểm từng dịch vụ hay từng đơn bảo hiểm một cách riêng lẻ.

  • Ưu điểm

+ Cho phép các công ty bảo hiểm nhỏ, ít kinh nghiệm có thể cạnh tranh để nhận những dịch vụ lớn nằm ngoài khả năng của mình

+ Công ty bảo hiểm gốc nhận những dịch vụ nằm ngoài phạm vi khai thác thông thường của mình.

+ Các công ty bảo hiểm có thể trao đổi qua lại các rủi ro được đánh giá là tốt trên cơ sở tạm thời để tiến hành phân tán rủi ro và đảm bảo doanh thu ổn định.

  • Nhược điểm

+ Mỗi dịch vụ phải giải quyết riêng lẻ cho nên cần nhiều thừi gia giải quyết.

+ Công ty bảo hiểm gốc phải thu xếp tái bảo hiểm tạm thời trước khi nhận một dịch vụ, cho nên việc giải quyết về nhận bảo hiểm sẽ bị chậm.

+ Đối với các công ty bảo hiểm gốc nhỏ và ít kinh nghiệm sẽ bị hạn chế trước sự cạnh tranh của những công ty lớn.

+ Trước mỗi thời kỳ tái bảo hiểm tiếp tục phải lặp lại toàn bộ quy trình đàm phán trước khi trao đổi với khách hàng của mình có thể dẫn đến việc rò rỉ tin tức cho các đối thủ cạnh tranh.

Như vậy, tái bảo hiểm là gì và hình thức tái bảo hiểm tạm thời cũng có mặt ưu và nhược điểm khi sử dụng.

  • Tái bảo hiểm cố định

Tái bảo hiểm cố định hay còn gọi là tái bảo hiểm bắt buộc, là hình thức tái bảo hiểm mà theo đó công ty nhượng phải nhượng cho nhà tái bảo hiểm tất cả các đơn vị rủi ro bảo hiểm gốc mà hai bên đã thoả thuận và quy định trong hợp đồng.

  • Ưu điểm:

+ Giúp công ty nhượng chủ động chấp nhận, định phí bảo hiểm cho rủi ro bảo hiểm gốc, từ đó hợp đồng bảo hiểm sẽ nhanh chóng được ký kết .

+ Công ty nhượng được nhà tái bảo hiểm bảo vệ cho mọi rủi ro thuộc phạm vi hợp đồng.

+ Cho phép công ty tái bảo hiểm nhận được nhiều dịch vụ hơn so với việc nhận từng hợp đồng tạm thời đơn lẻ.

+ Nhà tái bảo hiểm có điều kiện thu được phí lớn giúp nhà tái bảo hiểm có điều kiện đẩy mạnh tiến bộ kỹ thuật của ngành bảo hiểm bằng việc chấp nhận rủi ro mới.

  • Nhược điểm:

+ Thiếu tính linh hoạt trước những thay đổi của công ty chuyển nhượng.

+ Mọi rủi ro phải đem tái đi cho nên đứng về phía công ty nhượng những đơn vị rủi ro có số tiền bảo hiểm nhỏ vẫn phải đem tái đi trong khi khả năng tài chính của họ vẫn có khả năng đảm đương được.

+ Nếu công ty nhượng thiếu kinh nghiệm thì hậu quả đối với các nhà tái bảo hiểm rất khó lường trước được.

Như vậy, bên cạnh hình thức tái bảo hiểm tạm thời thì tái bảo hiểm cũng là một trong những hình thức thanh toán tái bảo hiểm là gì.

  • Tái bảo hiểm lựa chọn – bắt buộc

Là một hình thức bảo hiểm mà công ty nhượng không bắt buộc phải nhượng tất cả những dịch vụ mà mình nhận bảo hiểm, nhưng ngược lại nhà tái bảo hiểm bắt buộc phải chấp nhận các dịch vụ mà công ty nhượng đã đưa vào thỏa thuận này với điều kiện là những dịch vụ đó phải phù hợp với nội dung và điều khoản đã qui ước của hợp đồng tái bảo hiểm thỏa thuận.

  • Ưu điểm:

+ Công ty nhượng tái bảo hiểm không bắt buộc phải nhượng tất cả những dịch vụ mà mình nhận bảo hiểm

+ Nhà tái bảo hiểm phải nắm được ý đồ của công ty nhượng, xem xét kỹ các rủi ro mà công ty nhượng đem tái bảo hiểm và thường xuyên canh chừng diễn biến của thoả ước mà mình đã ký kết.

+ Người nhận tái bảo hiểm có điều kiện thu được một nguồn phí tái bảo hiểm lớn hơn và có phần thăng bằng hơn so với các hình thức tái bảo hiểm tạm thời.

+ Công ty nhượng tái bảo hiểm có điều kiện đem chào tái bảo hiểm bảo hiểm từng phần trách nhiệm thặng dư từ dó có thêm lợi nhuận.

  • Nhược điểm:

+ Nhà tái bảo hiểm không có quyền từ chối nhưng rủi ro mà người tái bảo hiểm chuyển cho họ.

+ Chi phí hành chính cho hình thức tái bao hiểm với chi phí cao.

Như vây, tái bảo hiểm là gì cùng với ưu nhược điểm của mỗi hình thức thanh toán tái bảo hiểm là gì đã được nêu rõ như trên.

4. Chủ thể được phép tham gia hoạt động tái bảo hiểm

Căn cứ Điều 9 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định các chủ thể được phép tham gia tái bảo hiểm là gì cụ thể như sau:

+ Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm khác, kể cả doanh nghiệp bảo hiểm ở nước ngoài.

+ Trong trường hợp tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm ở nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm phải tái bảo hiểm một phần trách nhiệm đã nhận bảo hiểm cho doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm trong nước theo quy định của Chính phủ

Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp nước ngoài cần đáp ứng một số điều kiện sau đây

+ Đối với doanh nghiệp bảo hiểm trong nước, doanh nghiệp đó phải được thành lập và hoạt động dưới loại hình công ty cổ phần bảo hiểm hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm, được cấp phép thành lập và hoạt động bởi Bộ Tài chính.

+ Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải đạt hệ số tín nhiệm theo xếp hạng của công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế do Bộ Tài chính quy định.

Như vậy, tái bảo hiểm là gì và đối tượng tham gia là rất rộng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm được thực hiện những hoạt động nào?

Điều 61 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định khi kinh doanh tái bảo hiểm là gì, doanh nghiệp bảo hiểm được tiến hành các hoạt động sau:

+ Chuyển một phần trách nhiệm đã nhận bảo hiểm cho một hay nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác;

+ Nhận bảo hiểm lại một phần hay toàn bộ trách nhiệm mà doanh nghiệp bảo hiểm khác đã nhận bảo hiểm.

Tư vấn luật cung cấp dịch vụ pháp lý với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi, với đội ngũ Luật sư giỏi sẽ hỗ trợ tư vấn tận tâm.

Tư vấn luật online
Tổng đài: 0918.22.99.88

TƯ VẤN LUẬT TƯƠNG TỰ

TƯ VẤN LUẬT NỔI BẬT

CÁC TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN