Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
28 C
Hanoi
Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
HomeDoanh NghiệpQuy định về sáp nhập, chia tách, giải thể doanh nghiệp

Quy định về sáp nhập, chia tách, giải thể doanh nghiệp

Để hiểu rõ hơn về quy định về sáp nhập, chia tách, giải thể doanh nghiệp là gì cũng như các vấn đề pháp lý liên quan hãy cùng Tư vấn Luật theo dõi bài viết dưới đây nhé.

1. Khái niệm về sáp nhập, chia tách và giải thể doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập

Chia doanh nghiệp là trường hợp doanh nghiệp có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Tách doanh nghiệp là trường hợp doanh nghiệp chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách

Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp đó chấm dứt tư cách pháp nhân và quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

2. Đối tượng sáp nhập, chia tách và giải thể doanh nghiệp

 • Sáp nhập doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Khi tiến hành sáp nhập, doanh nghiệp bị sáp nhập chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.
 • Chia tách doanh nghiệp: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
 • Giải thể doanh nghiệp: các doanh nghiệp khi chấm dứt tư cách pháp nhân.

3. Hậu quả pháp lý

 • Sáp nhập doanh nghiệp: công ty bị sáp nhập sẽ chấm dứt sự tồn tại, công ty nhận sáp nhập sẽ được thay đổi, cập nhật nội dung trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị sáp nhập trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty nhận sáp nhập, không tạo ra doanh nghiệp mới khi hay doanh nghiệp sáp nhập với nhau.
 • Chia tách doanh nghiệp: chia tách doanh nghiệp có hệ quả pháp lý đó là tạo ra doanh nghiệp mới.
 • Giải thể doanh nghiệp: Giải thể doanh nghiệp dẫn đến chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp và doanh nghiệp bị xóa tên trong sổ đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, sáp nhập giải thể doanh nghiệp có nét giống nhau về mặt hậu quả pháp lý đó là đều chấm dứt hoạt động và sự tồn tại của doanh nghiệp cũ.

4. Điều kiện để sáp nhập, chia tách, giải thể doanh nghiệp

 • Sáp nhập doanh nghiệp theo Luật Cạnh tranh thì thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

+ Doanh nghiệp sau khi sáp nhập thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 6 – Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

+ Thị phần của doanh nghiệp sau khi sáp nhập chiếm không quá 50% thị phần trên thị trường liên quan

+ Thị phần của doanh nghiệp sau sáp nhập chiến trên 50% nhưng thuộc trường hợp miễn trừ đối với tập trung kinh tế được miễn trừ.

 • Chia tách doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.
 • Giải thể doanh nghiệp: Đối với giải thể doanh nghiệp thì điều kiện để doanh nghiệp được phép giải thể đó là khi doanh nghiệp bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp; các chủ nợ sẽ được thanh toán đầy đủ các khoản nợ theo thứ tự pháp luật quy định.

5. Căn cứ pháp lý

 • Luật cạnh tranh số: 23/2018/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018
 • Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2020

Tư vấn Luật  cung cấp dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp với chi phí thấp giúp quý khách hàng hoàn thiện hồ sơ, các thủ tục pháp lý nhanh chóng và chính xác nhất, hạn chế được những rủi ro ở mức thấp nhất.

 

Tư vấn luật online
Tổng đài: 0918.22.99.88

TƯ VẤN LUẬT TƯƠNG TỰ

TƯ VẤN LUẬT NỔI BẬT

CÁC TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN

Thủ tục quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp

Quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp là việc tập hợp và kiểm tra lại toàn bộ khối lượng, giá trị, tính hợp...

Quy định về sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp...