Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
19 C
Hanoi
Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
HomeHình SựMẫu đơn tố giác hành vi cố ý gây thương tích mới nhất

Mẫu đơn tố giác hành vi cố ý gây thương tích mới nhất

Cố ý gây thương tích là hành vi cố ý xâm phạm thân thể, gây tổn hại cho sức khỏe người khác dưới dạng thương tích cụ thể.

Khi cá nhân, tổ chức có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Vậy, khi có hành vi cố ý gây thương tích mẫu đơn tố giác mới nhất được quy định như thế nào? Hãy cùng Tư vấn Luật theo dõi qua bài viết dưới đây.

1. Mẫu đơn mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đọc lập – Tự do – Hạnh phúc

–oo0oo—

……………., ngày ….. tháng ….. năm ……

ĐƠN TỐ GIÁC

(V/v: cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe của người khác)

Kính gửi:

  • Công an phường …………………………………………………..
  • Viện kiểm sát nhân dân …………………………………………..

Người tố giác:

Ông/bà: ………………………………………………….Sinh năm: ……….………..

Số CCCD/CMND: ……………… Cấp ngày: ……………. Nơi cấp: ……………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………….…………………………………..

Địa chỉ liên hệ: …………………….…………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………

Tôi làm đơn tố giác hành vi vi phạm pháp luật như sau:  

Người bị tố giác:

Ông/bà: ………………………………………………….Sinh năm: ……….………..

Số CCCD/CMND: ……………… Cấp ngày: ……………. Nơi cấp: ……………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………….…………………………………..

Địa chỉ liên hệ: …………………….…………………………………………………

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………

           

 

Nội dung sự việc:

(Trình bày nội dung sự việc xảy ra)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ theo Điểm a và Điểm đ Khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác như sau:

“Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

đ) Có tổ chức;”

Ngoài ra, căn cứ Khoản 1 Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

“1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.”

Căn cứ vào quy định trên nhóm người …………………….. đã xâm hại đến sức khỏe của tôi cho nên cần phải bồi thường thiệt hại về chi phí cứu chữa, phục hồi sức khỏe, thu nhập bị mất trong những ngày không đi làm được cho tôi theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin tường trình sự việc và đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra các nội dung liên quan tới hành vi vi phạm pháp luật của ……………………………………………….

Chính vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị cơ quan Công an và Viện kiểm sát nhân dân …………………………………. giải quyết các vấn đề sau:

  • Điều tra; Khởi tố bị can là ………………… với hành vi cố ý gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
  • Yêu cầu Ông/bà ……………….. bồi thường thiệt hại cho tôi do sức khỏe bị xâm phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong Quý cơ quan xem xét cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu, chứng cứ kèm theo

–       Căn cước công dân sao y

–       ……………………………

Người tố giác

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tư vấn luật online
Tổng đài: 0918.22.99.88

TƯ VẤN LUẬT TƯƠNG TỰ

TƯ VẤN LUẬT NỔI BẬT

CÁC TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN