Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
27 C
Hanoi
Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
HomeDân SựHành vi là gì?

Hành vi là gì?

Hành vi là những biểu hiện tồn tại ở dạng hành động hoặc không hành động do con người thực hiện trong quá trình hoạt động hàng ngày, nhằm hướng tới những mục đích nhất định phục vụ cho chính nhu cầu của người đó.

Vậy, các quy định có liên quan đến hành vi là gì? Hãy cũng Tư vấn Luật theo dõi bài viết dưới đây.

  1. Khái niệm về hành vi là gì?

Hành vi là những biểu hiện tồn tại ở dạng hành động hoặc không hành động do con người thực hiện trong quá trình hoạt động hàng ngày, nhằm hướng tới những mục đích nhất định phục vụ cho chính nhu cầu của người đó.

  1. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi là gì?

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi là gì bao gồm các yếu tố sau:

Hành vi có thể bị chịu tác động từ 2 yếu tố cơ bản là: yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan

– Yếu tố khách quan: môi trường sống‚ môi trường làm việc‚ môi trường học tập‚ giáo dục…

– Yếu tố chủ quan: khả năng nhận thức cũng như khả năng điều chỉnh hành vi của mỗi người là khác nhau.

  1. Đặc điểm của hành vi là gì?

Hành vi là gì được chia thành hai dạng đó là: Hành vi hành động và hành vi không hành động

– Hành vi hành động: là những hành vi được nhận biết thông qua những việc làm cụ thể mà một người nào đó thực hiện.

– Hành vi không hành động: là những hành vi có thể được xác định thông qua ý nghĩ‚ trạng thái‚ mục đích hướng tới của một người nào đó.

  1. Các dạng hành vi là gì?

Hành vi là gì được phân chia thành 4 dạng cơ bản: hành vi kỹ xảo‚ hành vi bản năng‚ hành vi trí tuệ và hành vi đáp ứng.

  • Hành vi kỹ xảo

+ Hành vi kỹ xảo là những hành vi được tạo nên qua quá trình học tập‚ rèn luyện của mỗi người‚ nó mang tính chất linh hoạt‚ mềm dẻo.

+ Hành vi này khi được hình thành trên vỏ não thì sẽ mang tính bền vững‚ khó có thể thay đổi trong tương lai và giúp mỗi chúng ta thích nghi với môi trường sống một cách dễ dàng‚ thuận tiện.

  • Hành vi bản năng tức

+ Hành vi bản năng tức là hành vi mang tính chất di truyền của những người thân‚ người cùng huyết thống trong từng gia đình hoặc mang tính lịch sử và truyền thống văn hóa của mỗi quốc gia‚ dân tộc hay vùng miền khác nhau.

  • Hành vi trí tuệ

– Hành vi trí tuệ là những hành vi được hình thành từ các hoạt động trí tuệ‚ tiếp thu những kiến thức ở mức độ khó‚ trừu tượng như là hoạt động nghiên cứu khoa học…

+ Những người có khả năng và hành vi trí tuệ này họ có thể phát minh ra công nghệ mới để cải tạo‚ phát triển thế giới.

  • Hành vi đáp ứng

– Hành vi đáp ứng: là những hành vi được tạo ra để ứng phó với hoàn cảnh‚ tình huống thực tế nhất thời‚ với mục đích là để tồn tại và tiếp tục phát triển.

+ Những hành vi này thường được tạo ra không theo ý thức tự nguyện và sự lựa chọn của bản thân.

  1. Hành vi là gì theo Bộ luật Dân sự 2015

Căn cứ tại Điều 674 Bộ luật Dân sự 2015 quy định năng lực hành vi dân sự của cá nhân là:

+ Năng lực hành vi dân sự của cá nhân được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 674 Bộ luật Dân sự 2015.

+ Trường hợp người nước ngoài xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự tại Việt Nam, năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài đó được xác định theo pháp luật Việt Nam.

+ Việc xác định cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự tại Việt Nam theo pháp luật Việt Nam.”

Căn cứ tại Điều 22 Bộ luật Dân sự 2015 quy định mất năng lực hành vi dân sự của cá nhân là:

+ Khi một người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định tuyên bố người này là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.

+ Khi không còn căn cứ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì theo yêu cầu của chính người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.

+ Giao dịch dân sự của người mất năng lực hành vi dân sự phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

 

Tư vấn luật online
Tổng đài: 0918.22.99.88

TƯ VẤN LUẬT TƯƠNG TỰ

TƯ VẤN LUẬT NỔI BẬT

CÁC TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN