Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
27 C
Hanoi
Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
HomeKinh TếDuy vật biện chứng là gì?

Duy vật biện chứng là gì?

Hiện nay, chưa có một khái niệm chung cũng như định nghĩa về duy vật biện chứng, chỉ có những cách giải thích từ ngữ khách nhau? Duy vật biện chứng là gì? Hãy cùng Tư vấn luật theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nha.

1. Duy vật biện chứng là gì?

Duy vật biện chứng chưa có khái niệm chung, đang có nhiều cách định nghĩa khác nhau cụ thể như sau:

Ph.Ăngghen cho rằng: “Phép biện chứng… là môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy”.

V.I.Lênin đã khẳng định: “Trong số những thành quả đó thì thành quả chủ yếu là phép biện chứng, tức là học thuyết về sự phát triển, dưới hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc nhất và không phiến diện, học thuyết về tính tương đối của nhận thức của con người, nhận thức này phản ánh vật chất luôn luôn phát triển không ngừng

Như vậy, tùy và nhận thức của mỗi người mà hiểu duy vật biện chứng là gì.

2. Đặc điểm của duy vật biện chứng là gì?

Một số đặc điểm chung của duy vật biện chứng cụ thể như sau:

+ Đặc trưng của chủ nghĩa duy vật biện chứng là coi một sự vật hay một hiện tượng trong trạng thái luôn phát triển và xem xét nó trong mối quan hệ với các sự vật và hiện tượng khác.

+ Phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác – Lênin là phép biện chứng được xác lập trên nền tảng của thế giới quan duy vật khoa học.

+ Phép biện chứng duy vật có sự thống nhất giữa nội dung thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận hiện chứng duy vật, do đó nó không dừng lại ở sự giải thích thế giới mà còn là công cụ để nhận thức thế giới và cải tạo thế giới.

+ Phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác Lênin không chỉ là sự giải thích đúng đắn về tính biện chứng của thế giới mà còn là phương pháp luận khoa học của việc nhận thức và cải tạo thế giới.

+ Phép biện chứng duy vật chính là công cụ khoa học vĩ đại để giai cấp cách mạng nhận thức và cải tạo thế giới.

3. Các phạm trù cơ bản của phép duy vật biện chứng

Duy vật biện chứng là gì và các phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật của bao gồm các phạm trù như sau:

+ Cái chung – Cái riêng;

+ Nội dung – Hình thức;

+ Nguyên nhân – Kết quả;

+ Tất nhiên – Ngẫu nhiên;

+ Khả năng – Hiện thực;

+ Bản chất – Hiện tượng.

Như vậy, tùy từng trường hợp mà có các phạm trù cơ bản về duy vật biện chứng. Nếu quý khách hàng muốn tìm hiểu và quan tâm hơn hãy liên hệ với chúng tôi.

 

Tư vấn luật online
Tổng đài: 0918.22.99.88

TƯ VẤN LUẬT TƯƠNG TỰ

TƯ VẤN LUẬT NỔI BẬT

CÁC TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN