Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
27 C
Hanoi
Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai là gì?

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai là gì?

0
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền...
Một số trường hợp về thu hồi đất

Một số trường hợp về thu hồi đất

0
Thu hồi đất được hiểu là trường hợp Nhà nước ra quyết định thu lại quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá...
Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai

0
Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai được quy định như thế nào? Tư vấn luật sẽ làm...
Một số quy định tài chính về đất đai

Một số quy định tài chính về đất đai

0
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền...
Một số quy định pháp luật về thời hạn sử dụng đất trong bao lâu

Một số quy định pháp luật về thời hạn sử dụng đất trong bao...

0
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền...
Đấu giá quyền sử dụng đất

Đấu giá quyền sử dụng đất

0
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền...
Mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán đất

Mẫu phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán đất

0
Hợp đồng mua bán đất là một trong những giấy tờ bắt buộc phải có trong hồ sơ làm thủ tục chuyển nhượng nhà...
Tư vấn luật: Nhà vi bằng là gì?

Tư vấn luật: Nhà vi bằng là gì?

0
Vi bằng là văn bản do thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử...
Tư vấn luật online
Tổng đài: 0918.22.99.88