Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
17 C
Hanoi
Luật sư tư vấn pháp luật - Công ty Luật VinLawyer
HomeKinh TếChủ nghĩa duy vật biện chứng là gì?

Chủ nghĩa duy vật biện chứng là gì?

Chủ nghĩa duy vật biện chứng là gì, quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng là gì cùng các vấn đề liên quan là gì? Hãy cùng Tư vấn luật theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nha.

  1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng là gì?

Chủ nghĩa duy vật biện chứng là một bộ phận của học thuyết do Karl Marx và Friedrich Engels đề xướng.

Bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng chính là chủ nghĩa duy vật ghép với phép biện chứng.

Đặc trưng của chủ nghĩa duy vật biện chứng là coi một sự vật hay một hiện tượng trong trạng thái luôn phát triển và xem xét nó trong mối quan hệ với các sự vật và hiện tượng khác.

  1. Các quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng?

Các quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng được quy định cụ thể như sau:

  • Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập

+ Các khái niệm về “mâu thuẫn” và “mặt đối lập”, “thống nhất”, “đấu tranh” và “chuyển biến của các mặt đối lập;

+ Vai trò của thống nhất, đấu tranh và chuyển biến của các mặt đối lập trong quá trình tồn tại, vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng;

+ Ý nghĩa phương pháp luận và thực tiễn của quy luật.

  • Quy luật chuyển hóa những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại

+ Vị trí của quy luật trong phép biện chứng;

+ Nội dung quy luật: Các khái niệm: “chất”, “lượng”, “độ”, “điểm nút”, “bước nhảy”;

+ Biện chứng giữa chất và lượng;

+ Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật.

  • Quy luật phủ định của phủ định

+ Vị trí của quy luật trong phép biện chứng;

+ Các khái niêm: “phủ định”, “phủ định của phủ định”;

+ Tính chu kỳ và khuynh hướng xoáy ốc của sự phát triển;

+ Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật

  1. Các phạm trù cơ bản của phép duy vật biện chứng

+ Cái chung – Cái riêng;

+ Nội dung – Hình thức;

+ Nguyên nhân – Kết quả;

+ Tất nhiên – Ngẫu nhiên;

+ Khả năng – Hiện thực;

+ Bản chất – Hiện tượng.

 

 

Tư vấn luật online
Tổng đài: 0918.22.99.88

TƯ VẤN LUẬT TƯƠNG TỰ

TƯ VẤN LUẬT NỔI BẬT

CÁC TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN